Gatusopmaskiner: Street Line

För att kunna erbjuda den bästa lösningen för renhållning för industriella och urbana miljöer på marknaden har Dulevo utformat detta program av gatupsopmaskiner som utmärker sig för deras manövrerbarhet, kompakthet och hastighet.
Dulevos gatusopmaskiner, säkerställer utmärkt rengöring av alla utomhusområden, kombinerar hög rengöringseffektivitet med minimal miljöpåverkan vad gäller både damm- och koldioxidutsläpp.

Dulevo 850
Dulevo 850 är en sugande midjestyrd gatsopmaskin, smidig med hög sopkapacitet.
Dulevo D.zero²
En 100% eldriven högpresterande sopmaskin!! Med 100% prestanda och med 0 i utsläpp!!
Dulevo 2000 SKY
Ny sugande sopmaskin för gator och vägrenhållning. Med EURO 6 motor som standard.
Dulevo 3000 Revolution
Dulevo 3000 Revolution är vår nyaste och minsta kombinerade mekaniska - sop - sug - filtrerande maskin.
Dulevo 5000 Veloce
Levererar 100% dammbindning, maximal produktivitet till låga driftskostnader.
Dulevo 6000 Revolution
Dulevo 6000 Revolution med den optimala designen för bästa effektivitet.
Dulevo 6000 Combi
En kombinerad sop & spolmaskin som är byggd för en komplett renhållningsmaskin för vår miljö.
Dulevo 6000 CNG
Effektiv gatusopmaskin som tar hand om vår miljö på allvar. Världens enda naturgasdrivna sopmaskin.
Dulevo 6000 Hydro
Den perfekta Högtryckspolande renhållningsmaskinen för sanering av stadskärnor & landsvägar.
Dulevo 7500
Vår största gatusopmaskin! Perfekt för stora och tunga arbeten.