Kvalitet & Miljö


Ökade miljökrav

Vi människor måste bli bättre på att värna om vår närmiljö och internationellt ställs det nu högre och högre krav på att minska utsläppen av farliga partiklar. Våra italienska sopmaskiner från Dulevo har tillmötesgått dessa högre tekniska krav som finns idag och är därför väl rustade för framtida krav på sopmaskiner. 
Dulevo har med Gore® filtret och de mätningar som godkänts av DNV satt en helt ny standard för sopmaskiner. 
Dulevo 5000 Evolution med Gorefilter är den första och enda sopmaskinen någonsin som blivit godkänd av Tyska miljövårdsverket TULA och det amerikanska miljövårdsverket EPA.

“Den första totalfiltrerande gatusopmaskinen i världen är alltså född!”

Gore® har en världsledande och unik teknik för dammfilter som eliminerar nästan samtliga partiklar från storleken PM10 och ner till storleken PM5. 
Dulevos Industri och Gatusopmaskiner är sedan 1994 (2004) maskincertifierade av *Det Norske Veritas.

Gorefilter

Dulevo International AB har sedan 07-07-06 ett samarbetsavtal med Gore AB med utveckling, analyser och teknik av damm/luftfilter till sopmaskiner. Gore filtrets fördelar är många. Filtret är både mögelbeständigt och tvättbart. Luftgenomströmningen är 45 % bättre än andra förekommande filter. Filtret kan med stor framgång även användas vid minus/köldgrader. Vattenbehovet med detta filter är ringa/minimala.

PARTIKELUPPSAMLINGEN ÄR UNIK NÄR DET GÄLLER FÖLJANDE PARTIKLAR:

  • PM 10 - 99%
  • PM 8 - 99%
  • PM 5 - 98%
  • PM 2.5 - 92%
  • PM 1 - 58%

En jämförelse mellan en sugande sopmaskin och Dulevo 5000 med Gorefilter (2000 Timmar)

Maskin A - Vacumsugare med enbart vattenbindning släpper ut ca 200.000 kg/partiklar/ år (Denna maskintyp har 85 % av den svenska marknaden) 
Maskin B - Vacumsugare med vatten/ enklare panel/frontfilter släpper ut ca 689 kg/partiklar/år.
Maskin C - Dulevo 5000 utrustad med Viledon (standardfilter) släpper ut ca 2.28 g/partiklar/år. 
Maskin D - Dulevo 5000 utrustad med Gorefilter släpper ut 1.64 kg/partiklar/år.

Miljöaspekten

En sugande sopmaskin behöver ca 60 liter vatten och 6.500 liter/ luft / minut.

En Dulevo 5000 med Gorefilter behöver ca 5 liter vatten och ca 3.500 liter/ luft / minut.

Alla dessa mätningar finns dokumenterade och certifierade genom Det Norske Veritas report: IND 070463 daterad 2007-07-18. Se bifogad fil.

Dessa mätningar och utvärderingar är senare praktiskt kontrollerade vid tekniska fakulteten vid universitetet i Milano och Berlins tekniska högskola. Alla testdokument är kontrollerade och godkända av BGIA (tyska arbetsmiljöverket) och certifierade av Det Norske Veritas.

Har ni frågor om våra maskiner och filtersystem var god kontakta SMM Dulevos försäljningsavdelning.